KCH24.infoChrzanówAutostrada A4 zyska nowy, trzeci pas

Wielu mieszkańców powiatu chrzanowskiego na co dzień korzysta z autostrady A4. Jest szansa, że za sześć lat trasa będzie mniej zatłoczona – szykuje się jej rozbudowa o trzeci pas.

Małopolski poseł Łukasz Kmita skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytanie, kiedy planowana jest dobudowa trzeciego pasa autostrady na odcinku Katowice-Kraków?

Jak w odpowiedzi poinformował wiceminister Paweł Gancarz, rozbudowa autostrady A4 na odc. Kraków-Katowice została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: węzeł Murckowska (bez węzła) – węzeł Byczyna (z węzłem) oraz węzeł Byczyna (bez węzła) – węzeł Balice I, dla których odpowiednio w październiku 2023 r. oraz w listopadzie 2023 r. zatwierdzono Programy Inwestycji na proces przygotowawczy.

– Zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury Programów Inwestycji umożliwia ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiącego wstępną dokumentację projektową. Ogłoszenie postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji STEŚ dla obu odcinków autostrady A4 planowane jest obecnie w drugim kwartale tego roku – poinformował przedstawiciel rządu.

Jak dodał, zgodnie z aktualnym harmonogramem dobudowa dodatkowego pasa ruchu autostrady A4 na odc. Kraków-Katowice przewidywana jest w perspektywie obowiązywania Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

– Intencją Ministerstwa Infrastruktury jest, by w przyszłości, po planowanej rozbudowie autostrada A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami nie tylko lepiej odpowiadała potrzebom polskich użytkowników dróg, ale także, żeby lepiej służyła okolicznym mieszkańcom, np. dzięki przeniesieniu ruchu tranzytowego na nowy, rozbudowany pas autostrady

– podkreślił wiceminister.

Ma być bezpłatnie

Przypomnijmy, że w maju Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że po 2027 roku autostrada przebiegająca przez powiat chrzanowski ma być bezpłatna.

– W 2027 r. wygaśnie umowa koncesyjna na budowę i eksploatację autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków, zawarta pomiędzy Skarbem Państwa a spółką Stalexport Autostrada Małopolska SA. Nie ma planów kontynuacji zarządzania i eksploatacji autostrady A4 przez podmiot prywatny”

– poinformowała rzeczniczka prasowa resortu Anna Szumańska.

Obecnie za pokonanie znajdującego się w permanentnym remoncie 62 km odcinka Autostrady A4 na trasie Kraków-Katowice, kierowcy „osobówek” muszą zapłacić aż 32 złote.

(Fot. GDDKiA Kraków)

About Author

Redakcja