KCH24.infoChrzanówKSW, Staszic, Ekonom – wysoko na podium. Jak poszło maturzystom?

Znamy szczegółowe dane dotyczące wyników z egzaminu maturalnego w powiecie chrzanowskim. Również w zakresie poszczególnych przedmiotów. Wyniki mogą ulec zmianie, bo w sierpniu będą poprawki.

W powiecie chrzanowskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 629 abiturientów z 9 szkół ponadpodstawowych. Maturzyści obowiązkowo zdawali język polski w części pisemnej i części ustnej, podobnie język obcy nowożytny, przeważnie j. angielski oraz matematykę wyłącznie w części pisemnej.
Jeśli chodzi o wybrane przedmioty rozszerzone, nie było tu progu zdawalności.

Pomimo że za największą zmorę dla uczniów uchodzą egzaminy ustne, nie są one wysoko punktowane przy rekrutacji na studia. To tzw. egzaminy wewnętrzne i oceniają je nauczyciele w danej szkole. Egzaminy pisemne oceniane są poza szkołą, w oddziałach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W całej Polsce maturę zdało 84,1 proc. uczniów. W liceach zdawalność wyniosła 88,6 proc, w technikach zaś 78,1 proc. Ostateczne wyniki mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ 10,4 proc. absolwentów ma szansę na poprawkę. W skali całego kraju średni wynik z poszczególnych przedmiotów kształtowały się następująco: j.polski: 65 proc. w liceach i 56 w technikach, matematyka: 68 proc. w liceach i 56 w technikach, język angielski: 83 proc. w liceach i 72 w technikach.

Niższe wyniki w technikach związane są z dużą większą ilością przedmiotów ( przedmioty zawodowe) i egzaminami zawodowymi, które również zdają abiturienci.

Oto wyniki w powiecie chrzanowskim:
Licea:
Liceum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu:
Przystąpiło: 14, zdawalność: 100 proc., średnie wyniki: j. polski: 62 proc., j. angielski: 98 proc., matematyka: 85 proc.
I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Przystąpiło: 174, zdawalność: 98 proc., średnie wyniki: j. polski: 70 proc., j. angielski: 91 proc., matematyka: 84 proc.
II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie:
Przystąpiło: 131, zdawalność: 89 proc., średnie wyniki: j. polski: 63 proc., j. angielski: 82 proc., matematyka: 61 proc.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie:
Przystąpiło: 25, zdawalność: 60 proc., średnie wyniki: j.polski: 51 proc., j.angielski: 65 proc., matematyka: 35 proc.
Liceum Ogólnokształcące w Trzebini:
Przystąpiło: 42, zdawalność: 52 proc., średnie wyniki: j. polski: 41 proc., j. angielski: 64 proc., matematyka: 42 proc.

Technika:
Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
Przystąpiło: 115, zdawalność: 85 proc., średnie wyniki: j. polski: 56 proc., j. angielski: 78 proc., matematyka: 55 proc.
Zespół Szkół Technicznych FABLOK
Przystąpiło: 35, zdawalność: 74 proc., średnie wyniki: j. polski: 59 proc., j. angielski: 78 proc., matematyka: 53 proc.
Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini
Przystąpiło: 44, zdawalność: 68 proc., średnie wyniki: j. polski: 47 proc., j. angielski: 74 proc., matematyka: 58 proc.
Zespół Szkół w Libiążu
Przystąpiło: 45, zdawalność: 62 proc., średnie wyniki: j. polski: 48 proc, j. angielski: 61 proc, matematyka: 48 proc.
( źródło: OKE Kraków)

Wszystkim maturzystom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

(fot. powiat-chrzanowski.pl)

About Author

Redakcja