KCH24.infoChrzanów„Nie” dla jednokierunkowej ulicy Kopernika

Bezpieczniej na jednokierunkowej? Niekoniecznie. Mimo apeli mieszkańców, na ulicy Kopernika w Chrzanowie nie będzie można jeździć tylko w jednym kierunku.

Do burmistrza Chrzanowa, w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Kopernika, zwróciła się radna Jarosława Tobiasz. Przedstawiła prośbę mieszkańców bloku nr 2 znajdującego się przy tejże ulicy.

– Prośba dotyczy podjęcia kroków aby ulica Kopernika została przemianowana z dwukierunkowej na jednokierunkową, najlepiej z wjazdem od ul. Wojska Polskiego. Obecnie ruch dwukierunkowy jest bardzo utrudniony ponieważ parkujące pojazdy utrudniają płynny ruch w obu kierunkach co stwarza różnego rodzaju utrudnienia i konflikty. Powyższe, jest również popierane przez policję w Chrzanowie

– podkreśliła przedstawicielka zainteresowanych mieszkańców.

Jak się jednak okazuje, sprawa nie jest taka prosta, jak by się mogło wydawać. Władze miasta bowiem – po przeprowadzeniu analizy sytuacji – uznały, że wprowadzenie ruchu jednokierunkowego nie jest zasadne.

– Zmiana ta spowodowałaby wydłużenie drogi dojazdowej do ul. Kopernika poprzez wąską ul. Wojska Polskiego, a tym samym duże utrudnienia dla kierowców oraz wzrost zagrożenia na drodze dojazdowej. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego powoduje także zwiększenie prędkości na ulicach jednokierunkowych (kierowca ma świadomość braku możliwości ruchu pojazdu z przeciwka) co mogłoby się przyczynić do wzrostu zagrożenia w ruchu drogowym

– wyjaśnił Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa w odpowiedzi dla radnej.

About Author

Redakcja