KCH24.infoNa sygnaleBezpieczne kolonie i półkolonie. Sanepid w akcji

Dla inspektorów sanitarnych wakacje to czas wzmożonej pracy. Czuwają – również na terenie powiatu chrzanowskiego – nad bezpieczeństwem młodzieży wypoczywającej od zajęć szkolnych na koloniach, obozach i półkoloniach.

Jak każdego roku dzieci i młodzież z powiatu chrzanowskiego korzysta z wypoczynku zorganizowanego w formie wyjazdowej jako kolonia, obóz lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Aby najmłodsi bezpiecznie spędzili ten czas wypoczynku, czuwa m.in. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie.

– Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu

– podkreślają inspektorzy sanitarni.

I przypominają, że na terenie województwa małopolskiego koordynatorami czynności mających na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży są upoważnieni przedstawiciele Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy w czasie trwania wakacji prowadzić będą kontrole oceniające stan sanitarnohigieniczny obiektów pobytu dzieci i młodzieży.

– W razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych (nieprawidłowe warunki sanitarnohigieniczne w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży, zaniedbania w zakresie warunków żywienia, jakości żywności w obiektach kolonijnych, domach wczasów dziecięcych i innych punktach świadczących usługi żywieniowe dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży) można się kontaktować z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chrzanowie – Infolinia dla Obywatela: 32 623 24 07

– podają inspektorzy.

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie, w okresie wakacji pełni dyżur pod numerem telefonu 12/25-49-435 i 12/25-49-437 w godzinach od 7:30 – 15:00. Dzwoniąc pod ww. numery można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku odbywającego się na terenie województwa małopolskiego. Wnioski i uwagi można zgłaszać również do tut. Oddziału drogą e-mailową (hdm.wsse.krakow@sanepid.gov.pl).

Fot. gov.pl

About Author

Redakcja