PSZOK na Wodzińskiej i Wodociągi odbierające bioodpady. Związek śmieciowy planuje przyszłość

24 lipca, 2023

13 lipca Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” przyjęło dokument w którym przybliża plany dot. gospodarki śmieciowej na najbliższe lata. Wśród zamierzeń m.in. przekazanie Wodociągom Chrzanowskim odbioru bioodpadów, budowa biogazowni oraz powstanie dużego PSZOK-a przy ul. Wodzińskiej w Chrzanowie. O potrzebie powstania takiego dokumentu

Czytaj więcej