KCH24.infoChrzanówDuże prace w chrzanowskim szpitalu. Będzie bardziej efektywnie

W Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie podjęto ważną inicjatywę mającą na celu poprawę efektywności energetycznej i warunków pracy w lecznicy. Dyrektor Artur Baranowski podpisał umowę z wykonawcą na realizację termomodernizacji trzech budynków szpitala.

W ramach termomodernizacji, budynek H – II i III piętro, gdzie znajdują się oddziały chirurgii urazowo-ortopedycznej i nefrologii, jest już w trakcie realizacji jako część etapu I.

Kolejnym etapem będzie objęcie termomodernizacją budynków A (oddziały szpitalne) i D (administracja, POZ, Dzienny Oddział Psychiatryczny, poradnie specjalistyczne).

Przewidziane prace obejmują między innymi wymianę okien, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia na technologię LED. Planowane jest również docieplenie stropodachu, montaż central wentylacyjnych wraz z automatyką i sterowaniem.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 12 540 000 zł, z czego imponującą kwotę 11 249 821 zł zapewni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu: Budownictwo Energooszczędne. Dopełnienie tych działań przyczyni się nie tylko do obniżenia zużycia energii, ale także poprawi komfort pacjentów, personelu medycznego oraz warunki pracy w szpitalu.

Fot. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

About Author

Redakcja