KCH24.infoBabiceSą pieniądze na nowe projekty

Powiat Chrzanowski dostał dofinansowanie z PFRON na projekty, które mają zmniejszyć bariery dla osób niepełnosprawnych w dostępie do budynków użyteczności publicznej.

Kwota dofinansowania to ponad 500 tys. zł, a projekty obejmują likwidację barier dla osób niepełnosprawnych, zarówno w przemieszczaniu się, komunikacji, jak i infrastrukturze warsztatów terapii zajęciowej.

W ramach programu zrealizowana mają zostać cztery projekty:

  • modernizacja i dostosowanie budynku warsztatu terapii zajęciowej w Chrzanowie,
  • remont sanitariatów w budynku warsztatu terapii zajęciowej w Trzebini,
  • zakup samochodu osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach o
  • wykonanie platformy schodowej i przebudowę wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.

Dofinansowanie dla tych projektów wynosi od 35% do 85%, zależnie od zadania. W przypadku zakupu samochodu osobowego dla ŚDS w Babicach, poziom dofinansowania wynosi aż 85%.

Przypomnijmy, że Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III PFRON jest realizowany od 2003 roku, a Powiat Chrzanowski uczestniczył w niemal każdej jego edycji.

Fot. Klaudia Remsak

About Author

Redakcja