KCH24.infoChrzanówStrażnica stoi otworem dla dzieci i młodzieży

Strażacy z Chrzanowa zapraszają dzieci i młodzież do udziału w akcji „Otwarte Strażnice” w ramach obchodów Dni Ochrony Przeciwpożarowej. To wyjątkowa okazja, aby poznać z bliska pracę strażaków, zasady bezpieczeństwa oraz dowiedzieć się, co robić w sytuacji zagrożenia pożarem.

W każdy majowy dzień grupy zorganizowane mają okazję odwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Chrzanowie. Podczas wizyty uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem strażaków, poznać techniki bezpiecznego zachowania w przypadku pożaru oraz dowiedzieć się, jak działa cała jednostka ratownicza.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w celu umówienia wizyty jest młodszy brygadier Maciej Kurnik, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chrzanowie. Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu +48 664 942 629 lub +48 47 831 45 71.

Otwarcie bram chrzanowskiej strażnicy dla młodzieży ma na celu edukację społeczeństwa, zwłaszcza najmłodszych, w zakresie zapobiegania pożarom i właściwego reagowania w przypadku ich wystąpienia. Dzięki „Otwartym Strażnicom” dzieci i młodzież mogą zdobyć cenne informacje na temat bezpieczeństwa oraz zyskać szacunek dla codziennej heroicznej pracy strażaków.

Fot. PSP Chrzanów

About Author

Redakcja