KCH24.infoChrzanówZnamy wyniku rankingu szkół średnich. Jak wypadły te z naszego powiatu?

Znamy tegoroczne wyniki jednego z najważniejszych rankingów szkół średnich – Perspektywy 2024. Organizowany jest przede wszystkim z myślą o ósmoklasistach, którzy staną przed wyborem nowej szkoły. Jak wypadły licea i technika w naszym powiecie?

Kryteria rankingu
W rankingu Perspektywy 2024 przeanalizowano wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755). Nie wszystkie szkoły spełniły kryteria uwzględnienia w klasyfikacji. Te warunki to: minimum 12 zdających maturzystów oraz średnie wyniki z języka polskiego i matematyki (zdawanych na maturze obowiązkowo) nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Ostatecznie w rankingu ogólnopolskim znalazło się 1000 liceów i 499 techników. Z województwa małopolskiego w klasyfikacji uwzględniono 132 licea i 120 szkół technicznych.
W powiecie chrzanowskim triumfują 3 placówki: Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu, chrzanowski Staszic i trzebiński Ekonomik.

Ogólniaki naszego powiatu
Spośród liceów ogólnokształcących powiatu chrzanowskiego najlepiej wypadło Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Szkoła zajęła 115. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej i 12. w Małopolsce. Z kolei spośród szkół publicznych na pierwszym miejscu znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. „Staszic” uplasował się na 237. miejscu w zestawieniu ogólnopolskim i 53. w Małopolsce. II LO im. K.K Baczyńskiego zajęło 102. miejsce w województwie małopolskim. Szkoła nie zmieściła się w 1000 szkół rankingu ogólnopolskiego.
Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Wyniki w technikum
Jeśli chodzi o technika powiatu chrzanowskiego, zdecydowaną przewagę w rankingu zajmuje Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebinia, plasując się na 385. miejscu w klasyfikacji ogólnopolskiej i 53. w Małopolsce. Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespół Szkół w Libiążu nie znalazło się wśród 499. najlepszych placówek w Polsce, z kolei w rankingu małopolskim osiągnęło 89 miejsce ( przypomnijmy, na 120. techników). Poza rankingiem ogólnopolskim pozostają również Zespół Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie i Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini. W zestawieniu techników małopolskich „Fablok” zajmuje 113. miejsc, tuż za nim ZSTU na miejscu 118.
Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Kto wygrał w Polsce?
Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 są: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024 został przygotowany już po raz dwudziesty szósty.

Walka o ósmoklasistów?
O ile w ostatnich latach o miejsca w szkołach średnich walczyły „podwójne” roczniki, w zbliżającym się roku szkolnym 2024/2025 to szkoły będą zabiegać o ósmoklasistów, gdyż jest ich znacząco mniej. W 2010 roku zniesiono obowiązek szkolny dla sześciolatków. W związku z tym do pierwszych klas trafiły dzieci, których rodzice mimo wszystko zdecydowali się na wcześniejsze rozpoczęcie edukacji oraz siedmiolatki które zostały odroczone w związku z ich szczególnymi potrzebami. Rankingi mogą więc być kluczowe przy wyborze placówki.

(fot. Pixabay.com)

About Author

Redakcja