KCH24.infoEko & GospodarkaW Trzebini dopłacą więcej do „łapania deszczówki”. Już od nowego roku

O sto procent więcej wyniesie dotacja do założenie przydomowych zbiorników w ramach programu „Trzebińska Deszczówka”. Pozwoli to na praktyczne wykorzystanie „wody z nieba” w gospodarstwach. Warto się pospieszyć z przygotowaniem wniosków.

Trzebińscy radni zgodzili się na podwyższenie dotacji przyznawanej na instalacje zbiorników pozwalających gromadzić i wykorzystać deszczówkę. Do tej pory gmina do ich założenia dopłacała tysiąc złotych. Po zmianach dotacja wynosi 50 procent poniesionych kosztów zakupu wraz z montażem, ale nie może stanowić więcej niż 2 000 zł brutto.

– Z uwagi na zmieniający się w ostatnich latach klimat, występujące coraz częściej zjawisko suszy oraz inne ekstremalne zjawiska pogodowe bardzo ważne jest podjęcie działań zapobiegającym tym  zjawiskom. Celem programu jest zachęcenie mieszkańców do inwestowania w systemy do  gromadzenia wód opadowych w terenie własnych nieruchomości. W ramach dotacji finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe nie będą odprowadzane poza jej teren np. do kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, na tereny sąsiednie, a zgromadzona woda będzie  wykorzystywana na potrzeby własne

– czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest złożenie kompletnego wniosku o jej udzielenie oraz zawarcie z urzędem miasta umowy przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. przed zakupem i montażem urządzeń.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej przyjmowane będą w siedzibie urzędu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem EPUAP od 2 stycznia od godziny 7:00 do 29 marca 2024 roku.

Nie warto czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku, bowiem w przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym, złożone wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie.

Zobacz również:


(Fot. Pixabay)

About Author

Redakcja