KCH24.infoEko & Gospodarka„Choinka 23”, czyli nie kradnij drzewek z lasu

W całym kraju, a więc i na terenie m.in. lasów powiatu chrzanowskiego, trwa akcja „Choinka23”. Służby, w tym policja i straż leśna sprawdzają, czy z lasów nie są kradzione choinki.

Spacerując po lesie można natknąć się na patrol policji lub straży leśnej i… zostać wylegitymowanym. Do 23 grudnia potrwa akcja służb „Choinka23”. Jest ona ukierunkowana jest na zwalczanie szkodnictwa leśnego na terenach Lasów Państwowych.

Ogólnopolska akcja pod nazwą „Choinka 23” ukierunkowana jest na zwalczanie szkodnictwa leśnego na terenach Lasów Państwowych, w tym w szczególności przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu gałęzi i drzew iglastych – stroiszu i „choinek” – oraz kłusownictwu – podają przedstawiciele policji.

I dodaje, że działania służb, w tym policji zostaną zostaną przeprowadzone w rejonach najbardziej narażonych na przejawy szkodnictwa leśnego, z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i wyposażenia, zwłaszcza monitoringu wizyjnego w postaci fotopułapek oraz kamer leśnych.

– Akcja realizowana poprzez działania kontrolno-prewencyjne, ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, ochronę zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowanie, od osób przebywających na terenach leśnych, zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami – podkreślają stróże prawa.

Policjanci przypominają także, że funkcjonariusze straży leśnej podobnie jak policjanci mają uprawnienia do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, nakładania mandatów karnych, zatrzymywania i dokonywania kontroli pojazdów w lasach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

Fot. Freepik

About Author

Redakcja