KCH24.infoTrzebiniaPompy głębinowe odpompowują wodę w Sierszy. Zatrzymają zapadliska?

Uruchomione zostały pompy głębinowe w Trzebini, które mają za zadanie wypompowywanie wód gruntowych i wyhamowanie procesu podnoszenia się poziomu lustra wody, co – zdaniem ekspertów – jest jedną z głównych przyczyn powstawania zapadlisk.

Zgodnie ze złożonymi wcześniej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. deklaracjami, rozruch maszyn nastąpił w poniedziałek 29 maja. Początkowo działania polegały na podłączeniu zasilania, uruchomieniu pomp oraz precyzyjnym ustawieniu przyrządów, czujników i wydajności urządzeń.

W kolejnym etapie pompy rozpoczęły właściwą pracę. W wyznaczonych lokalizacjach, tj. na terenie leśnym w rejonie ul. Grunwaldzkiej zainstalowane zostały 2 pompy głębinowe o wydajności 5m3/min, umieszczone w udrożnionych wcześniej otworach, sięgających na głębokość 180 metrów. Pozwoli to utrzymać wody gruntowe na obecnym poziomie, czyli około 307 m n.p.m.

– SRK S.A. otrzymała w marcu 2023 roku ekspertyzę wskazującą możliwości zatrzymania procesu podnoszenia się zwierciadła wody w górotworze, poprzez pompowanie wód z zatapianych wyrobisk przy użyciu pomp umieszczonych w piezometrach

– informuje rzecznik SRK Mariusz Tomalik, wyliczając następnie działania, które od tego czasu podjęła Spółka:

  • Wykonano „Projekt robót geologicznych”, zatwierdzony 15 maja prawomocną decyzją przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
  • Przygotowano wykop pod kabel energetyczny dla podłączenia pomp.
  • Wyczyszczono kanał wód przemysłowych – o długości ok. 2100 m, studzienki rewizyjne oraz przepusty.
  • Wykonano kontrolę drożności piezometrów P1 i P1bis wraz z ich udrażnianiem do nominalnej średnicy i głębokości oraz zabezpieczono przed dostępem osób trzecich do momentu zainstalowania w nich pomp.
  • Zainstalowano pompy głębinowe wraz z układem sterowania i wyposażeniem na potrzeby uruchomienia pompowni w byłym OG „Siersza I” oraz wybudowano rurociąg tłoczny z infrastrukturą techniczną łączącego oba piezometry z kanałem wód przemysłowych.

Jak informuje przedstawiciel SRK, do realizacji zadania konieczne było zawarcie w maju czterech umów dzierżawy gruntów leśnych z Nadleśnictwem Chrzanów.

(Źródło: SRK, oprac. red)
Fot. www.facebook.com/osiedlesiersza

About Author

Redakcja