KCH24.infoChrzanówJedna biogazownia ma powstać w Libiążu. Drugą wybudują w Balinie?

Budowa biogazowni na terenie powiatu chrzanowskiego nabiera tempa. Wiadomo już, gdzie instalacja może zostać zlokalizowana. Będą konsultacje z mieszkańcami. Równocześnie toczy się postępowanie dotyczące budowy biogazowni na terenie składowiska odpadów w Balinie.

Korzyści dla środowiska i mieszkańców, samowystarczalność w zagospodarowaniu bioodpadów i niższe koszty ich przetwarzania oraz większa niezależność energetyczna – to główne argumenty przemawiające na korzyść budowy nowoczesnej biogazowni. Inwestycja może zostać zrealizowana przez Wodociągi Chrzanowskie przy udziale Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna na terenie oczyszczalni ścieków Libiąż B przy ul. Gromieckiej”

– poinformowali przedstawiciele ZMGK.

Przypomnijmy, w czerwcu Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna oraz Wodociągi Chrzanowskie podpisały list intencyjny w sprawie budowy na terenie powiatu biogazowni. Zgodnie z jego treścią wodociągi odpowiadają za realizację inwestycji, a związek zobowiązał się do dostarczania do instalacji odpowiedniej ilości surowca w postaci odpadów biodegradowalnych. Będą one pochodzić z terenu gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.

– Budowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych jest kluczowym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości naszej społeczności. Daje nam to szansę na ochronę środowiska, racjonalizację kosztów zagospodarowania odpadów, zwiększenie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w Libiążu i poprawę jakości powietrza. To inwestycja, która przyniesie korzyści dzisiaj, jak i dla przyszłych pokoleń

– mówi Łukasz Brzózka, prezes zarządu Wodociągów Chrzanowskich.

Jakie? Odpady, takie jak resztki jedzenia czy rośliny, podlegają rozkładowi przekształcając się w naturalny nawóz – kompost, nadający się do użycia w rolnictwie i ogrodnictwie. Procesowi temu towarzyszy powstanie metanu. W biogazowni metan nie wydostaje się na zewnątrz tylko jest wykorzystywany do produkcji energii. Ponadto biogazownia oznacza też redukcję kosztów utylizacji odpadów.

Lokalizacja instalacji nie jest jeszcze przesądzona. Najpierw odbędą się konsultacje z mieszkańcami gminy.

– W ramach konsultacji społecznych, planowane jest w najbliższym czasie spotkanie z radnymi i przedstawicielami mieszkańców gminy Libiąż

– zapewniają przedstawiciele wodociągów.

Co ciekawe, równocześnie trwa procedura dotycząca budowy drugiej w powiecie biogazowni. Od maja burmistrz Chrzanowa prowadzi postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowej dla budowy biogazowni na terenie składowiska w Balinie. Tam jednak „swój” obiekt chce budować Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., właściciel wysypiska, którego mniejszościowym współudziałowcem jest również… Związek Komunalny.

O planach ZMGK pisaliśmy kilka tygodni temu:

About Author

Redakcja