KCH24.infoChrzanówJest rozstrzygnięcie SKO ws. decyzji środowiskowej dla spalarni w Chrzanowie [TYLKO U NAS]

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję środowiskową wydaną przez burmistrza Chrzanowa dla spalarni planowanej przez Veolię Południe przy ul. Pogorskiej. Skarga Towarzystwa na Rzecz Ziemi została oddalona. Umorzono tez postępowanie ws. drugiej skargi (od osoby prywatnej).

Pod koniec kwietnia tego roku, po blisko dwuletniej procedurze, burmistrz Chrzanowa wydał decyzję określającą środowiskowe warunki dla planowanego przez Veolię Południe Zakładu Odzysku Energii, który ma powstać w miejscu obecnej ciepłowni przy ul. Pogorskiej.

O planach Veolii Południe oraz sprzeciwie mieszkańców, którym nie podoba się lokalizacja planowanej inwestycji pisaliśmy w maju na naszym portalu:

Zobacz: Spalarnia na Pogorskiej nieprędko. Jest sprzeciw wobec decyzji burmistrza

Decyzja zaskarżona do SKO

Od decyzji wydanej przez burmistrza Maciaszka odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia. To kontrowersyjna organizacja, która w całej Polsce stara się zablokować budowę spalarni wykorzystując ścieżkę prawną. Protest złożył również jeden z mieszkańców. 15 września zapadło rozstrzygnięcie. Jest korzystne dla Veolii Południe i utrzymuje decyzją wydaną przez burmistrza Chrzanowa.

W 28-stronnicowym uzasadnieniu SKO odnosi się do każdego z zarzutów przedstawionych przez Towarzystwo. Organizacja podnosiła m.in., że burmistrz nie powinien wydawać decyzji, będąc stroną w postępowaniu (jako reprezentant gminy posiadającej pobliskie tereny). SKO stwierdziło, że włodarz w tym przypadku nie występuje jako osoba prywatna, tylko reprezentant organu, a w takim przypadku nie ma podstaw, by został wyłączony jako strona.

SKO podtrzymuje decyzję burmistrza

Jednym z zarzutów było także nieuwzględnienie w decyzji  zmian legislacyjnych w związku z nowelizacją rozporządzenia organów unijnych. Skład orzekający SKO stwierdził, że akt ten został jedynie znowelizowany, a zmiana nie odnosi się do zawartości chrzanowskiego dokumentu. Upadły także argumenty o braku odpowiedzi na wnioski dot. instalacji wodorowej, sugerowanego przez Towarzystwo zwiększenia emisji dwutlenku węgla, czy aktualnych przekroczeń pyłu PM 2,5. SKO nie znalazło podstaw do utrzymania tych zarzutów, szczegółowo wyjaśniając każda kwestię.

– Kolegium wskazuje, iż zbadało prawidłowość postępowania pierwszoinstancyjnego i ustaliło, iż organ I instancji podjął wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Organ prowadzący postępowanie zebrał i rozpatrzył materiał dowodowy, w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy zgodny z rzeczywistością. Dokonał wszechstronnej oceny okoliczności przedmiotowej sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego, a stanowisko wyrażone w decyzji uzasadnił w sposób wymagany przez przepisy.

– podsumowuje dokument Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie.

Veolia planów nie zmienia

Decyzję SKO Towarzystwo może zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Ma na to 30 dni od momentu otrzymania orzeczenia. Jeśli tak się nie stanie, Veolia Południe może kontynuować procedurę oraz kompletować niezbędne dokumenty, by docelowo złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jak poinformowali nas przedstawiciele spółki w lipcu, firma nie planuje rezygnować z inwestycji. Jednak już dziś wiadomo, że anonsowany na stronie Zakładu Odzysku Energii termin uruchomienia wyznaczony na 2025 rok jest nierealny. Teraz mówi się już o 2027 roku.

Propozycje innych lokalizacji

Tymczasem umiejscowienie inwestycji przy ul. Pogorskiej, pomiędzy dwoma sporej wielkości osiedlami, nadal budzi sprzeciw mieszkańców. Większość popiera budowę zakładu, ale niekoniecznie w tej lokalizacji. Jako alternatywę pokazują teren na Trzebionce (granica Chrzanowa i Trzebini), gdzie niedawno chrzanowscy radni wyznaczyli teren dla spalarni w przyjętym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zobacz również: Zdecydowane TAK dla spalarni. Ale nie na Pogorskiej

Z kolei podczas czwartkowej sesji rady miasta w Trzebini, przy okazji wysłuchania sprawozdania szefa Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, radni również poruszyli temat spalarni. Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego Grzegorz Żuradzki sugerował, aby rozważyć budowę spalarni w Trzebini, na przykład na terenie wygaszanej elektrowni Siersza. O korzyściach z powstania zakładu tego typu w dowolnej lokalizacji na terenie trzech gmin tworzących Związek mówił też przewodniczący ZMGK Arkadiusz Pypłacz.

Aktualizacja z dn. 29 września, godz. 17:30:

Piotr Rymarowicz z Towarzystwa na rzecz Ziemi potwierdził, że jego organizacja chce zaskarżyć decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

(fot. krakowska ekospalarnia, źródło: Krakow.pl)

About Author

Redakcja