KCH24.infoChrzanówŚcieki z Trzebini rurą popłyną do Chrzanowa? Wszystko przez zapadliska

Zapadliska zagrażają oczyszczalni w Trzebini-Sierszy. Dlatego opracowano koncepcję przesyłu nieczystości do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie.

Pracownicy Wodociągów Chrzanowskich nie ukrywają, że temat Oczyszczalni Ścieków w Trzebini-Sierszy stanowi ostatnio przedmiot różnych opinii i komentarzy pojawiających się w przestrzeni publicznej. Postanowili wyjaśnić sytuację.

– Dotychczas nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja co do przyszłych losów tego obiektu, jednak warto wiedzieć o podstawowych jej przesłankach oraz faktach związanych z aktualną sytuacją oczyszczalni

– podkreślają.

W specjalnym komunikacie informują, że północna część obszaru oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy należy do obszaru płytkiej eksploatacji górniczej, zagrożonego zapadliskami i innymi deformacjami terenu, w tym powstawaniem zalewisk. Blisko granicy oczyszczalni ścieków wystąpiły już zapadliska terenu. W związku z tym Wodociągi Chrzanowskie zleciły Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach opracowanie koncepcji przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ścieków Trzebinia-Siersza do zlewni Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, która posiada duże rezerwy i jest w stanie w każdej chwili przejąć dodatkowe ilości doprowadzanych ścieków – wyjaśniają.

Koncepcja GIG zakłada budowę rurociągu tłocznego i dwóch przepompowni ścieków, jak również zaadoptowanie części mechanicznej oczyszczalni w Trzebini-Sierszy pod przyszłą pompownię ścieków.

– Wykonanie takiej inwestycji gwarantuje zarazem dalszy sprawny odbiór ścieków z całego rejonu zlewni północnej części gminy Trzebinia i nie wpływa na ograniczenie możliwości rozbudowy tutejszej sieci kanalizacyjnej. Realizacja tej inwestycji uzależniona będzie od pozyskania zewnętrznych funduszy

– podkreślają przedstawiciele Wodociągów.

Z uwagi na stan techniczny oczyszczalni w Trzebini-Sierszy w najbliższych latach konieczna byłaby kompleksowa modernizacja jej części technologicznej, co spowodowałoby poniesienie kosztów o wiele wyższych w porównaniu do kosztów przerzutu ścieków do GOŚ w Chrzanowie. Ponadto koszt oczyszczania 1 m3 ścieków w oczyszczalni Trzebinia-Siersza jest wyższy o ok. 250 procent od kosztu oczyszczania ścieku w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, co oznacza, że eksploatacja oczyszczalni w Trzebini-Sierszy jest nierentowna.

– Biorąc więc pod uwagę uwarunkowania wynikające z zagrożenia zapadliskami i zalewiskami na terenie Sierszy, a także jednoznaczne przesłanki ekonomiczno-finansowe, należy stwierdzić, że koncepcja GIG wskazuje w odpowiedzialny i racjonalny sposób najkorzystniejsze rozwiązanie przyszłości oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy

– podkreślają.

(Fot. Wodociągi Chrzanowskie)

About Author

Redakcja