KCH24.infoAlwerniaSołtysi będący radnymi nie powinni pobierać dwóch diet. Tak orzekła RIO

To już druga opinia wydana przez Regionalne Izby Obrachunkowe w sprawie dublowania diet radnego i sołtysa. Zdaniem RIO w Zielonej Górze i Białymstoku nie można pobierać dwukrotnie diety za tę samą czynność. W powiecie chrzanowskim „dublowanie” diet dotyczy 3 gmin, choć na razie nic nie wskazuje na to, by ta praktyka lokalnie została zmieniona.

W większości gmin w Polsce sołtysi będący radnymi pobierają dwie diety – jedną jako sołtysi, a drugą z tytułu pełnienia funkcji radnego. Tak jest również we wszystkich gminach powiatu chrzanowskiego. Często więc łączący funkcję otrzymują po kilka tysięcy złotych diety. Zdaniem już dwóch Regionalnych Izb Obrachunkowych: niesłusznie.

Dieta to nie wynagrodzenie, tylko zwrot kosztów

„Dieta nie ma charakteru świadczenia pracowniczego, które wynika z faktu bycia radnym lub sołtysem. Jej zadaniem jest wyrównanie wydatków oraz strat spowodowanych wypełnianiem obowiązków wynikających z pełnienia określonej funkcji w samorządzie”

– przywołuje orzeczenie zielonogórskiej RIO serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

W Polsce funkcjonuje 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych, których zadaniem jest kontrolowanie i nadzór finansów oraz zamówień publicznych samorządów. Izby są niezależnymi organami, dlatego też opinia RIO z Zielonej Góry nie jest wiążąca dla np. krakowskiej Izby, która nadzoruje samorządy powiatu chrzanowskiego. Jednak wydawane orzeczenia mogą pokazywać kierunek interpretacji przepisów. Jak wskazuje Polska Agencja Prasowa, również orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym ostatnie w tej sprawie – z 2021 roku, podzielają interpretację sprzeciwiającą się dublowaniu diet.

Decyzja należy do radnych?

Nieco inne stanowisko obrała olsztyńska Izba Obrachunkowa. Jej zdaniem to rada gminy powinna decydować o wysokości diety sołtysa będącego radnym gminnym. Przy czym podejmując decyzję, rady gmin powinny rozważyć w jakim zakresie działalność sołtysa i radnego się pokrywa. Zdaniem samorządowców z powiatu chrzanowskiego takiej zależności nie ma, i żadna gmina nie różnicuje w uchwałach diet sołtysów w zależności od tego czy są radnymi, czy nie.

W obecnej kadencji w gminach Chrzanów i Babice żaden aktualny sołtys nie jest równocześnie radnym. W gminie Libiąż sołtysem i radnym (przewodniczącym rady) jest gospodarz Żarek Bogusław Gucik. Sołtysi w gminie Libiąż otrzymują 1030 zł diety. W gminie Alwernia, gdzie gospodarze wsi pobierają niespełna 860 zł diety, stanowiska radnego i sołtysa pełni równocześnie Jerzy Kulczyk z Nieporazu.

Najwięcej „zdublowanych diet” do marca (kiedy wygasła kadencja dotychczasowych sołtysów) dotyczyło gospodarzy wsi w gminie Trzebinia: Haliny Henc w Czyżówce, Jacka Wocha w Myślachowicach, Bożeny Adamczyk w Młoszowej oraz Waldemara Wszołka w Dulowej. Wszyscy ci radni ubiegają się o reelekcję w wyborach sołeckich na kolejne pięć lat. Stawka diety dla trzebińskich sołtysów wynosi 1062 zł.

Diety sołtysów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

źródło: samorzad.pap.pl (oprac. red.)
Fot. Pixabay

About Author

Redakcja