KCH24.infoEko & GospodarkaCzy sprzeciw mieszkańców Libiąża wobec biogazowni wystarczy? Inwestor nie odpuszcza

Wodociągi Chrzanowskie zaplanowały budowę biogazowni na terenie oczyszczalni przy ul. Gromieckiej. Mieszkańcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec inwestycji. Spółka nie wycofuje się jednak z planów budowy i wszczęła kolejne procedury.

Mieszkańców Libiąża nie przekonały spotkania z Wodociągami Chrzanowskimi i Związkiem Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie, podczas których zapewniano o nieszkodliwości inwestycji. Śledziliśmy tę sprawę już wcześniej, prezentując powody wątpliwości libiążan.

Pomimo tego, że burmistrz Libiąża nie neguje obaw społecznych, może okazać się, że nie będzie miał formalnych podstaw, by nie zgodzić się na budowę biogazowni. Wodociągi Chrzanowskie zwróciły się do włodarza gminy o wydanie tzw. decyzji środowiskowej w sprawie planowanej inwestycji. Co to oznacza w praktyce? Przedsięwzięcie budowy biogazowni będzie oceniane prze właściwe organy. Są to: Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW Wody Polskie). Inwestycję będzie także opiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie. Na podstawie tej oceny burmistrz zobowiązany będzie do wydania decyzji środowiskowej.

Nie oznacza to jednak końca konsultacji społecznych z mieszkańcami. Z fanapage’a Gminy Libiąż mieszkańcy mogą dowiedzieć się, że mają wgląd do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który Wodociągi Chrzanowskie musiały dostarczyć do urzędu. Do 12 stycznia mogą zgłaszać wszelkie wnioski i uwagi do tegoż raportu.

Fot. Pixabay

About Author

Redakcja