KCH24.infoNa sygnaleObserwator BRD w szkołach. Pomoże zwiększyć bezpieczeństwo na drogach

Nigdy nie jest zbyt późno, by szkolić się w bezpieczeństwie… Inspekcja Transportu Drogowego oraz Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wprowadzają innowacyjny program edukacyjny skierowany do młodzieży szkół podstawowych. „Obserwator BRD” to nowa inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa drogowego wśród uczniów klas 7-8 – również powiatu chrzanowskiego.

Program „Obserwator BRD” stanowi wartościowe narzędzie edukacyjne, które nie tylko zwiększa świadomość młodych ludzi na temat bezpieczeństwa drogowego, ale również kształtuje ich odpowiedzialne zachowanie w ruchu drogowym. Inicjatywa ta ma na celu przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych poprzez edukację i podniesienie kompetencji społecznych wśród najmłodszych użytkowników dróg. W podkrakowskiej Pałecznicy odbyła się pilotażowa edycja projektu, który składa się z dwóch głównych części: teoretycznej i praktycznej.

W pierwszej części, trwającej około 45 minut, uczniowie uczestniczą w trzech modułach. Pierwszy moduł skupia się na zrozumieniu przyczyn wypadków drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, pojęciu ryzyka, jego ocenie oraz minimalizowaniu ryzyka w ruchu drogowym.

Drugi moduł dotyczy zrównoważonej mobilności i transportu, ukazując zależności pomiędzy transportem, ruchem drogowym, zdrowiem i ekologią. Trzeci moduł koncentruje się na społecznych kompetencjach, takich jak konformizm, uleganie presji rówieśniczej oraz asertywność, a ich wpływie na zachowania młodych ludzi w ruchu drogowym.

– Poprzez to ćwiczenie chcemy uświadamiać młodzież, jak wygląda sytuacja z zagrożeniami w ruchu drogowym, szczególnie z udziałem ciężkich i dużych pojazdów takimi, jakie kontroluje Inspekcja Transportu Drogowego. Chcemy też pokazać, gdzie znajdują się martwe pola w ciężarówce. Takie ćwiczenie praktyczne wykonujemy, aby młodzież przekonała się, że kierowca ciężarówki nie wszędzie jest w stanie zauważyć dzieci w lusterku

– mówił Paweł Kucharczyk, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Całość programu oparta jest na interaktywnych warsztatach, case-study, arkuszach pracy ucznia, pracy grupowej oraz burzy mózgów, co sprzyja aktywnemu zaangażowaniu uczestników. Druga część programu to ćwiczenie praktyczne „Zobacz, że Cię nie widać”, które odbywa się na zewnątrz szkoły przy udziale pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego. Ćwiczenie to ma na celu uświadomienie młodzieży o istnieniu tzw. martwych pól widzenia, czyli obszarów, które nie są widoczne z perspektywy kierowcy pojazdu.

– Małopolska Wojewódzka Rada BRD i jej członkowie posiadają już parę świetnych wspólnych programów prewencyjnych skierowanych m.in. do dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Oprócz wspólnych inicjatyw brd, poszczególne instytucje, członkowie Rady realizują swoje własne autorskie programy, na najwyższym poziomie. Świetnym przykładem jest tu Inspekcja Transportu Drogowego, która poprzez swoje działania pokazuje, jak ważne są dobrze przygotowane i szyte na miarę, poparte analizami działania prewencyjne, skierowane do konkretnej grupy odbiorców i które realizowane są w sposób systematyczny a nie jednorazowy, podlegając jednocześnie ewaluacji

– Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

„Obserwator BRD” będzie systematycznie realizowany w szkołach podstawowych w Małopolsce już od września 2024 r. – również w szkołach powiatu chrzanowskiego.

Postępy oraz materiały informacyjne nt. działań udostępniane będą na stronie Małopolskiej Rady: www.brd.malopolska.pl

(fot. BRD Małopolska)

About Author

Redakcja