KCH24.infoRegionSześć godzin na założenie kamaszy. Wojsko nowelizuje dokumenty

Opublikowano nowy wzór Karty Powołania do Wojska. Poborowi w przypadku wybuchu wojny lub ogłoszenia powszechnej mobilizacji, aby przywdziać mundur, będą mieli zaledwie sześć godzin.

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło wprowadzenie nowego wzoru Karty Powołania do Wojska. Ma on na celu uproszczenie procedur administracyjnych związanych z powołaniem do służby wojskowej.

Jak podaje serwis prawo.pl, wzór karty zawiera dane dotyczące terminu i miejsca stawiennictwa osoby powoływanej oraz pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania. Co ważne, w części zwanej „Pouczenia” napisano m.in., że termin „natychmiast” oznacza, że osoba powołana powinna nie później niż w ciągu sześciu godzin od otrzymania informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny stawić się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa.

Co równie ważne, osoba, która „w czasie mobilizacji lub wojny będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”. Jednak we wzorze jest też mowa o tym, że „kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5”.

(fot. Wojsko Polskie)

About Author

Redakcja