KCH24.infoChrzanówNowi przewodniczący osiedli w Trzebini i Chrzanowie. Ale w stolicy powiatu będą wybory

W Trzebini zakończył się wiosenny cykl wyborczy w części jednostek pomocniczych. Z kolei w Chrzanowie mieszkańcy osiedla Śródmieście mają nowego przewodniczącego, jednak muszą wybrać dodatkowego członka rady osiedla.

W stolicy powiatu sytuacja jest nietypowa. W kwietniu zmarł dotychczasowy przewodniczący rady osiedla Śródmieście Józef Zając. W maju rada zadecydowała, że nowym szefem zostanie dotychczasowy wiceprzewodniczący, Aleksander Krzyżanowski. Jednak, jak się okazuje, mieszkańców Śródmieścia czekają wybory uzupełniające, gdyż śmierć dotychczasowego przewodniczącego rady osiedla zmniejszyła liczbę członków organu z wymaganych 15 do 14 osób.

– Nie ma możliwości zastosowania zapisów (…) w zakresie wstąpienia na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach do rady osiedla uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, z powodu braku kandydatów


– tłumaczyła podczas ostatniej sesji chrzanowskiej rady miejskiej Edyta Czopik, dyrektorka wydziału organizacyjnego w urzędzie miejskim. Okazuje się więc, że potrzeba organizacji wyborów uzupełniających to efekt zapisów statutu osiedla oraz niskiej frekwencji zeszłorocznych wyborów osiedlowych. Uzupełniająca elekcja, w której mieszkańcy wybiorą jednego członka rady osiedla, rozpisano na wtorek 20 czerwca. Zebranie odbędzie się o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie przy ul. Sokoła 24.

Trzy trzebińskie osiedla wybrały władze

Z liczbą kandydatów nie było problemu na żadnym z trzech trzebińskich osiedli, które w ostatnich tygodniach wybierały swoich szefów i rady. Tu jednak również doszło do nietypowej sytuacji – z powodu przedłużających się prac nad nowymi statutami sołectw i osiedli, wybory na nową kadencje nie mogły zostać rozpisane tam, gdzie kadencja dotychczasowych władz wygasła. Ostatecznie radni gminy przyjęli statuty sołeckie, odstępując od nowelizacji dokumentów dla rad osiedlowych. Wówczas ogłoszone zostały terminy wyborów w sołectwach i na trzech z trzynastu trzebińskich osiedli.

ZOBACZ Sensacyjny wiatr zmian w trzebińskich sołectwach

24 kwietnia nową przewodniczącą rady osiedla Widokowe została Teresa Jarczyk, która jest również radną gminy. Pokonała kontrkandydatkę Agnieszkę Urbańską stosunkiem głosów 78 do 40. Kolejnym osiedlem, które wybrało swoje władze była Trzebionka. Tu zmierzyli się Dawid Koszowski, Dawid Łukajczyk oraz Kamil Wrona. O włos wygrał Koszowski, zdobywając 15 głosów. Na Wronę zagłosowało 14 mieszkańców, na Łukajczyka – 10.

Z kolei w ostatni wtorek poznaliśmy nazwisko osoby, która przez najbliższe cztery lata pokieruje pracami osiedla Centrum. Wystartowały trzy osoby i tu również wygrana była nieznaczna – dotychczasowa przewodnicząca uzyskała 56 głosów, druga była Monika Kłak-Gorlewicz z 53 głosami, a trzeci wynik uzyskał Tadeusz Adamczak, który zdobył 43 głosy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Mieszkaniec do trzebińskich radnych: Będziecie mieli ludzkie życie na sumieniu

Wraz z przewodniczącymi, mieszkańcy trzech trzebińskich osiedli wybrali również członków rad osiedlowych.

(red.)
fot. zebranie na osiedlu Trzebionka w Trzebini, źródło: Trzebinia.pl

About Author

Redakcja