KCH24.infoPo godzinachHarcerze z Trzebini wybrali władze. Rozmawiali też o przyszłości

Pracę dotychczasowej komendy trzebińskiego hufca oceniło 37 instruktorów, biorących udział w zjeździe wyborczym, który odbył się 25 listopada w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini. Zespół kierowniczy powoływany jest co 4 lata.

Zjazd to najwyższa władza hufca. Praca dotychczasowych dowodzących trzebińskimi harcerzami została pozytywnie oceniona. Harcerze rozmawiali również o strategii hufca na najbliższe 4 lata.

Najważniejszą częścią spotkania było oczywiście powołanie nowego zespołu kierowniczego. Jednogłośnie zdecydowano, że komendantką na drugą kadencję zostanie harcmistrzyni Anna Więcław-Pilarczyk.
Pozostałymi członkami komendy zostali wybrani:

  • podharcmistrzyni Sylwia Kubicka – zastępczyni komendantki oraz członek komendy ds. programu
  • przewodnik Maciej Chwast – członek komendy ds. organizacyjnych
  • przewodnik Gabriela Kawala – członek komendy ds. pracy z kadrą
  • podharcmistrzyni Magdalena Gruszczyńska – skarbniczka hufca

Procedurę zjazdu wyborczego z ramienia Chorągwi Krakowskiej nadzorował harcmistrz Bartosz Zawisza.

Hufiec Trzebinia to jedna z czołowych organizacji zajmujących się wychowaniem młodzieży w powiecie. Zrzesza 320 aktywnych członków pracujących regularnie w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych oraz uczestniczących corocznie w Harcerskiej Akcji Letniej w Wiciu, dobrze znanej mieszkańcom gminy Trzebinia.

(Fot. Facebook.com/ZHPTrzebinia)

About Author

Redakcja