KCH24.infoChrzanówMatury w powiecie. Kontrowersyjny język polski [ZNAMY WYNIKI]

W piątek 7 lipca tegoroczni maturzyści mogli w końcu poznać wyniki egzaminu dojrzałości. Był to również ważny sprawdzian dla całego systemu oświaty, bowiem abiturienci liceów pierwszy raz zdawali maturę w tzw. Formule 2023. Znamy wyniki ogólnopolskie, wiemy również, jak wypadły szkoły powiatu chrzanowskiego.

Wyniki ogólnopolskie
Ogółem maturę zdało 84,4 % wszystkich absolwentów. Z tych, którym nie udało się otrzymać świadectwa dojrzałości, 11,3 % ma prawo do sierpniowej poprawki, zatem ostateczne wyniki mogą się jeszcze zmienić.
Zdecydowanie lepiej wypadł egzamin dojrzałości w Formule 2023. Zdało go 91,1% maturzystów. Maturę w Formule 2015 (po gimnazjum) zdało ogółem 74,6% . Niewątpliwie, o tej rozbieżności zdecydował fakt, iż „stara” matura dotyczyła absolwentów techników, gdzie zdawalność zawsze jest niższa. Oczywiście nie świadczy to o tym, że technika są „gorsze”. Uczniowie tego typu szkół zdają również egzaminy zawodowe, potwierdzające ich kwalifikacje, wymagają one solidnego przygotowania i niewątpliwie to do nich przywiązują większą wagę.

Wyniki w naszym powiecie

LICEA – FORMUŁA 2023

Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
przystąpiło: 19
zdawalność: 100%
średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych:
język polski: 83%
matematyka: 88%
język angielski: 94%

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Chrzanowie
przystąpiło: 143
zdawalność: 96%
średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych:
język polski: 79%
matematyka: 81%
język angielski: 92%

II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie
przystąpiło: 237
zdawalność: 81%
średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych:
język polski: 70%
matematyka: 60%
język angielski: 78%

Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
przystąpiło: 44
zdawalność: 52%
średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych:
język polski: 61%
matematyka: 36%
język angielski: 57%

TECHNIKA – FORMUŁA 2015

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie
przystąpiło: 30
zdawalność: 87%
średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych:
język polski: 64%
matematyka: 53%
język angielski: 78%

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
przystąpiło: 101
zdawalność: 84%
średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych:
język polski: 60%
matematyka: 53%
język angielski: 75%

Zespół Szkół w Libiążu
przystąpiło: 53
zdawalność: 74%
średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych:
język polski: 58%
matematyka: 53%
język angielski: 70%

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
przystąpiło: 48
zdawalność: 58%
średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych:
język polski: 51%
matematyka: 39%
język angielski: 78%

Kontrowersje wokół „nowej matury” z języka polskiego

Nowa matura budziła wiele wątpliwości, szczególnie w zakresie egzaminu z języka polskiego. Radykalnie zmieniła się podstawa programowa z tego przedmiotu, ale i formuła zadań maturalnych. By uświadomić skalę tych zmian, wystarczy wspomnieć, że w starej podstawie kanon lektur obowiązkowych zamykał się w 8 pozycjach (w tym wierszach) i 5 lekturach, które należało przypomnieć sobie z gimnazjum. W nowej podstawie programowej (matura w Formule 2023) tych pozycji obowiązkowych jest ponad 50. Zmieniła się również forma egzaminu; w obecnym kształcie pisemna matura z języka polskiego składa się z trzech części: testu wiedzy o języku, testu historyczno-literackiego i wypracowania.

Mógłby zatem nasunąć się wniosek, iż zarówno nauczyciele, jak i uczniowie świetnie poradzili sobie z nowymi, dużo trudniejszymi wymaganiami. I to oczywiście prawda. Trzeba jednak dodać, iż wymagania maturalne były systematycznie obniżane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zredukowano m.in. liczbę pytań do matury ustnej, ostateczną liczbę lektur, minimum słów w wypracowaniu, złagodzono kryteria oceny języka. Ostatecznie, podstawowym warunkiem zaliczenia wypracowania maturalnego, było odwołanie się do jednej, wybranej przez ucznia, lektury obowiązkowej. Ostatni aneks do informatora maturalnego pojawił się niecałe 2 miesiące przed egzaminem!

„Zredukowane” wymagania mają obowiązywać jeszcze w przyszłym roku. Absolwenci zdający egzamin maturalny w 2025 roku, póki co (bo nikt nie wie, czy i kiedy wprowadzone zostaną zmiany) mają zdawać swój egzamin dojrzałości już bez taryfy ulgowej.

Na forach internetowych nauczyciele nie ukrywają swojego rozżalenia. Ktoś omówił lektury, które ostatecznie wycofano, ktoś opracował zagadnienia, które usunięto, itp. Przede wszystkim jednak, kontrowersje budzi przeładowany kanon lektur, przy czym trudno z tego wykazu coś pominąć, bo może akurat będzie to kluczowy tekst dla zdającego maturę ucznia. Zaledwie dwa teksty z obowiązującego wykazu pochodzą z XXI wieku. O tym, że uczniowie w zdecydowanej większości kanonu nie czytają, powszechnie wiadomo.

Tegorocznym maturzystom zdecydowanie należą się gratulacje. Pozostaje jednak pytanie, jakie umiejętności „mierzy” nowa matura z języka polskiego?

Czym jest Formuła 2023 a czym Formuła 2015?

„Starą” maturę, czyli w Formule 2015, zdawali absolwenci techników po raz ostatni, ponieważ – jako uczniów wygaszonych gimnazjów – obowiązywała ich jeszcze stara podstawa programowa. W przyszłym roku w szkołach średnich nie będzie już klas pogimnazjalnych i wszyscy będą zdawać maturę w Formule 2023. Obowiązuje ona uczniów, którzy rozpoczęli szkołę średnią po ukończeniu szkoły podstawowej. Nie ma zatem osobnej matury dla techników i liceów; tegoroczny podział wynikał z faktu, że po wygaszeniu gimnazjów, ich absolwenci nadal uczyli się w technikum.

Źródło danych: CKE, OKE Kraków

About Author

Redakcja