KCH24.infoAlwerniaBudżet obywatelski dla Alwerni. Trzeba się spieszyć

Już w najbliższy poniedziałek, 31 lipca rozpoczyna się nabór do budżetu obywatelskiego w Alwerni. Czas na zebranie pomysłów jest wyjątkowo krótki. Mieszkańcy mają niespełna miesiąc na przygotowanie i zgłoszenie swojego projektu.

Budżet Obywatelski to inicjatywa, która ma za zadanie zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w tematy związane z ich małą ojczyzną. Możliwość wprowadzenia w życie mniejszych inicjatyw podnosi bowiem ich sprawczość i poczucie przynależności. Rada miejska ustaliła, że kwota na uruchomienie projektu nie może przekraczać 100 tys. zł.

Jak zgłosić projekt?

Projekty do realizacji może złożyć każdy mieszkaniec miasta Alwernia.

Wymogi formalne:

  • dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy (zgodnie z art. 7.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.),
  • na mieniu stanowiącym własność Gminy,
  • realizacja projektu powinna nastąpić w danym roku budżetowym i być wykonalna technicznie.
  • należy je złożyć za pomocą formularza wraz listą poparcia podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców.

Projekty można składać:

  • w formie papierowej w zamkniętej kopercie z napisem „Budżet Obywatelski” w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Alwerni lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia
  • za pomocą portalu ePUAP na adres /UMAL/skrytka

Wszystkie potrzebne dokumenty i pliki można pobrać tutaj.

Zobacz również:


About Author

Redakcja