KCH24.infoChrzanówStypendia i awanse przyznane. Kto sobie zasłużył?

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego uhonorowano uczniów szkół średnich oraz nauczycieli. Najzdolniejsi uczniowie otrzymali Stypendium Powiatu Chrzanowskiego, z kolei pedagodzy – kolejny stopień awansu zawodowego, czyli będą odtąd nauczycielami mianowanymi.

Stopień nauczyciela mianowanego jest przedostatnim etapem oficjalnej ścieżki rozwoju pedagoga. Po otrzymaniu mianowania można się starać o tytuł nauczyciela dyplomowanego.  25 sierpnia kilku pedagogów z powiatu po pozytywnie zaliczonym egzaminie otrzymało akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W obecności przedstawicieli władz powiatu złożyli uroczyste ślubowanie:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowymi nauczycielami mianowanymi zostali:

Aleksandra Skinderowicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie (edukacja wczesnoszkolna), Patrycja Czech – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie (edukacja wczesnoszkolna), Katarzyna Jedynak – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie (matematyka, informatyka), Monika Warzecha – Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie (przedmioty zawodowe kosmetyczne), ks. Karol Kolczak – Zespół Szkół w Libiążu (religia), Kacper Bieroński – Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini (język angielski, przedmioty zawodowe logistyczne).

Stypendyści nagrodzeni

Kilka dni później uhonorowani zostali uczniowie szkół średnich, otrzymując Stypendium Powiatu Chrzanowskiego. By uzyskać tę formę gratyfikacji, trzeba spełnić kilka kryteriów: średnia ocen na świadectwie co najmniej 4,5, zachowanie – minimum bardzo dobre i, co najważniejsze, zdobycie tytułu finalisty bądź laureata olimpiady przedmiotowej lub tematycznej organizowanej przez MEN.

A oto grono najwybitniejszych:

  • Filip Baciak z I LO w Chrzanowie – srebrny medalista 52. Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej w Szwajcarii w 2022 roku i złoty medalista 53. Olimpiady Fizycznej w Japonii w 2023 roku ,
  • Michał Igieliński z II LO w Chrzanowie – laureat 53. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego ,
  • Natalia Zajega z ZSECh w Trzebini – laureatka Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”,
  •  Dominika Kłeczek z ZSECh w Trzebini – laureatka Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”,
  • Tymoteusz Piksa z I LO w Chrzanowie – laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  • Karolina Bystrzowska z ZSECh w Trzebini – laureatka Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju

Pozostaje nam pogratulować sukcesów i życzyć kolejnych wspaniałych osiągnięć.

(Fot. nagrodzeni podczas sesji rady powiatu uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami – źródło: Facebook.com/ZiemiaChrzanowska)

About Author

Redakcja