KCH24.infoEko & GospodarkaZadymiarka sprawdza czy przestrzegamy prawa. Trwa nowy etap kontroli

Wodociągi Chrzanowskie wznowiły kontrole włączeń wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej. I przypominają, że odprowadzanie deszczówki oraz wody roztopowej i drenażowej z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z prawem.

Wodociągi przy kontroli włączeń wód opadowych do kanalizacji używają samochodu do inspekcji telewizyjnej (kamerowóz), który jest wyposażony w specjalną zadymiarkę.

– Urządzenie umożliwia szybkie i dokładne sprawdzanie stanu sieci kanalizacyjnej, wykrycie wszelkich nieszczelności oraz kontrolę nielegalnych podłączeń. Pracownicy wprowadzają przez studnię kanalizacyjną wąż, przez który tłoczony jest przypominający parę wodną dym, który nie ma żadnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Jego pojawienie się w rynnie lub w systemie drenażowym wyraźnie sygnalizuje wszelkie miejsca nieprawidłowych włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej

– wyjaśniają pracownicy wodociągów.

Jak się okazuje, to skuteczna metoda… W 2023 roku skontrolowano w ten sposób w sumie 417 nieruchomości. Liczba stwierdzonych włączeń wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 24 przypadki, co stanowi 6,2 procent wszystkich skontrolowanych budynków. Właściciele wykazanych podczas kontroli nieruchomości otrzymali od Wodociągów Chrzanowskich stosowne pismo, informujące o wystąpieniu nieprawidłowości oraz o terminie, w którym należy odłączyć rynny od sieci kanalizacji sanitarnej (30 dni od dnia przeprowadzonej kontroli). Po upływie tego terminu przeprowadzane zostały ponowne kontrole, które potwierdziły, że we wszystkich przypadkach odłączenie od kanalizacji zostało prawidłowo wykonane.

Obecnie trwają kontrole kanalizacji sanitarnej na terenie Trzebini i Myślachowic. W styczniu sprawdzono ulice Wąską, Zacisze, Wodną, Górną i Centralną w Myślachowicach. W lutym i marcu br. sprawdzane będą trzebińskie ulice: Olkuska, Grunwaldzka, 1000-lecia Państwa Polskiego, Rafineryjna, Fabryczna, Okrzei i Harcerska.

– Wszystkich mieszkańców niezmiennie zachęcamy do zagospodarowania deszczówki poprzez jej magazynowanie oraz ponowne wykorzystanie do celów gospodarczych i podlewania roślin w przydomowych ogródkach!

– apelują przedstawiciele Wodociągów Chrzanowskich.

(Fot. Wodociągi Chrzanowskie)

About Author

Redakcja