KCH24.infoRegionFotowoltaiczne kombinacje. Tauron skontroluje swoich klientów

Duża liczba reklamacji, które wpłynęły w ostatnim czasie do Tauronu skłoniła spółkę do sprawdzenia, czy konsumenci korzystają ze swoich instalacji w prawidłowy sposób. 

Reklamacje, które zgłaszają klienci spółki wskazują na to, że część klientów chce generować więcej energii i zmienia ustawienia pracy falownika. To skutkuje zakłóceniami w działaniu mikroinstalacji działających w pobliżu. Poza skutkami fizycznymi, jest to również niezgodne z prawem. 

Sprawdzamy poprawność montowanych mikroinstalacji przyłączonych do naszej sieci pod trzema względami: przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez zawartej umowy – tłumaczy Ewa Groń, rzeczniczka prasowa TAURON Dystrybucja.

Tylko w obszarze gliwickim wykryto ponad 1500 niewłaściwie ustawionych falowników i 1600 przypadków przekroczenia mocy.

– Zidentyfikowaliśmy na przykład klienta, którego moc mikroinstalacji miała wynosić 48 kW, a wprowadzał do sieci  10 razy więcej energii. To sugeruje 10-krotnie większe źródło niż zostało zgłoszone do spółki – dodaje.

Klienci, u których wykryto nieprawidłowości otrzymują pisma z informacją o sposobie ich wyeliminowania. Brak reakcji na korespondencję skutkuje koniecznością przeprowadzenia fizycznej kontroli, a następnie zgłoszeniem do Urzędu Regulacji Energetyki.

About Author

Redakcja