KCH24.infoRegionZ Betlejem do powiatu chrzanowskiego dotarło „światełko pokoju”

Betlejemskie Światło Pokoju rozświetli kolejne gminy powiatu. W tym roku ten płomień ma szczególne znaczenie. W obliczu wojny za naszą wschodnią granicą oraz na Bliskim Wschodzie przypomina o tym, jak ważny jest pokój – nie tylko na święta.

Do Chrzanowa Betlejemskie Światło Pokoju dotarło 11 grudnia.

– Betlejemskie Światło Pokoju dotarło dzisiaj do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. W imieniu harcerzy przekazał je Komendant Hufca ZHP Chrzanów im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego, pwd. Sławek Lament. To już 33. raz, kiedy to światło dociera do Polski i poprzez ZHP trafia do kościołów, szkół czy urzędów. W tym roku Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy hasło „Czyńmy Pokój”

– opisują chrzanowscy bibliotekarze.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku wybrane dziecko odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Austrii ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec.

About Author

Redakcja